All for Joomla All for Webmasters
मुंबई
मुंबई
पुणे
नाशिक
औरंगाबाद
अमरावती
नागपूर
022-26202852 जुहू सुप्रिम शॉपिंग सेंटर, जे.व्ही.पी.डी.स्कीम, मुंबई–49
020-26126929सेंट्रल बिल्डींग, दक्षिण बाजू, दुसरा माळा, प्रा.का.पुणे-411 001
0253-2412168बाफना बिल्डींग, शिवाजी नगर, आंबेडकर नगर जवळ, नासिक पुणे रोड, नाशिक-15
0240-2331833प्लॉट क्र.34, झंबीदा कॉर्नर, देवानगरी, शहानूर मियाँ दर्गा रोड, औरंगाबाद-431 001
0721-2662912 विशेष पोलिस महासंचालक कार्यालयासमोर, चांदुर रेल्वे रोड, अमरावती-444 602
0712-25502103रा माळा, बडवाईक फर्निचर मार्ट, पंचशिल चौक, सिताबर्डी, नागपूर
मुंबई
मुंबई
पुणे
नाशिक
औरंगाबाद
अमरावती
नागपूर
022-26202852 जुहू सुप्रिम शॉपिंग सेंटर, जे.व्ही.पी.डी.स्कीम, मुंबई–49
020-26126929सेंट्रल बिल्डींग, दक्षिण बाजू, दुसरा माळा, प्रा.का.पुणे-411 001
0253-2412168बाफना बिल्डींग, शिवाजी नगर, आंबेडकर नगर जवळ, नासिक पुणे रोड, नाशिक-15
0240-2331833प्लॉट क्र.34, झंबीदा कॉर्नर, देवानगरी, शहानूर मियाँ दर्गा रोड, औरंगाबाद-431 001
0721-2662912 विशेष पोलिस महासंचालक कार्यालयासमोर, चांदुर रेल्वे रोड, अमरावती-444 602
0712-25502103रा माळा, बडवाईक फर्निचर मार्ट, पंचशिल चौक, सिताबर्डी, नागपूर
स्थापना
१० जुलै, १९७८
महाराष्ट्र शासनाचा
अंगिकृत उपक्रम
सामाजिक न्याय व
विशेष सहाय्य
कर्ज मागणी अर्ज

बीज भांडवल योजना

            बीज भांडवल योजना

या योजनेअंतर्गत रु.5 लाखापर्यंत गुंतवणूक असणारे प्रकल्प विचारात घेतले जातात.  महामंडळाकडून 20% बीज भांडवल रक्कम उपलब्ध करुन दिली जाते.  प्रकल्प रकमेच्या  5% रक्कम स्वत:चा सहभाग म्हणून अर्जदाराने भरावयाची आहे.  उर्वरित 75% रक्कम ही बँकेकडून मंजूर केली जाते.  महामंडळाकडून मंजूर केलेल्या बीज भांडवल रकमेवर 4% व्याजाचा दर आकारला जातो.  तसेच महामंडळामार्फत रु.10,000/- चे अनुदान देण्यात येते.

सन 1978 ते जानेवारी 2017 पर्यंत एकूण 81879 लाभार्थ्यांना रु. 12045.49 लाख इतका लाभ देण्यात आलेला असून सन 2016-17 मध्ये विभागनिहाय लाभधारकांची संख्या खालीलप्रमाणे आहे.

                                                                         (रु.लाखात)

.क्र. विभाग लाभार्थी अनुदान बीज भांडवल बँक लोन
1 मुंबई 43 3.80 29.65 96.70
2 नाशिक 193 17.30 128.48 480.59
3 पुणे 280 27.70 185.04 798.00
4 औरंगाबाद 544 53.70 330.65 1637.11
5 अमरावती 84 7.41 21.95 108.67
6 नागपूर 43 4.10 10.50 30.55
एकूण 1187 114.01 706.27 3181.62
About the author

Leave a Reply

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.

Recent Works