All for Joomla All for Webmasters
मुंबई
मुंबई
पुणे
नाशिक
औरंगाबाद
अमरावती
नागपूर
022-26202852 जुहू सुप्रिम शॉपिंग सेंटर, जे.व्ही.पी.डी.स्कीम, मुंबई–49
020-26126929सेंट्रल बिल्डींग, दक्षिण बाजू, दुसरा माळा, प्रा.का.पुणे-411 001
0253-2412168बाफना बिल्डींग, शिवाजी नगर, आंबेडकर नगर जवळ, नासिक पुणे रोड, नाशिक-15
0240-2331833प्लॉट क्र.34, झंबीदा कॉर्नर, देवानगरी, शहानूर मियाँ दर्गा रोड, औरंगाबाद-431 001
0721-2662912 विशेष पोलिस महासंचालक कार्यालयासमोर, चांदुर रेल्वे रोड, अमरावती-444 602
0712-25502103रा माळा, बडवाईक फर्निचर मार्ट, पंचशिल चौक, सिताबर्डी, नागपूर
मुंबई
मुंबई
पुणे
नाशिक
औरंगाबाद
अमरावती
नागपूर
022-26202852 जुहू सुप्रिम शॉपिंग सेंटर, जे.व्ही.पी.डी.स्कीम, मुंबई–49
020-26126929सेंट्रल बिल्डींग, दक्षिण बाजू, दुसरा माळा, प्रा.का.पुणे-411 001
0253-2412168बाफना बिल्डींग, शिवाजी नगर, आंबेडकर नगर जवळ, नासिक पुणे रोड, नाशिक-15
0240-2331833प्लॉट क्र.34, झंबीदा कॉर्नर, देवानगरी, शहानूर मियाँ दर्गा रोड, औरंगाबाद-431 001
0721-2662912 विशेष पोलिस महासंचालक कार्यालयासमोर, चांदुर रेल्वे रोड, अमरावती-444 602
0712-25502103रा माळा, बडवाईक फर्निचर मार्ट, पंचशिल चौक, सिताबर्डी, नागपूर
स्थापना
१० जुलै, १९७८
महाराष्ट्र शासनाचा
अंगिकृत उपक्रम
सामाजिक न्याय व
विशेष सहाय्य
कर्ज मागणी अर्ज

नाशिक विभाग

प्रादेशिक कार्यालय,नाशिक

प्रादेशिक व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
बाफना बिल्डींग, शिवाजी नर, आंबेडकर नगर जवळ,
नासिक पुणे रोड, प्रा.का.नाशिक-15
दूरध्वनी क्र. 0253-2412168

जिल्हा कार्यालय,नाशिक

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
नासर्डी पुलावजळ,पुणे नाशिक रोड,
नाशिक- 422 006
दूरध्वनी क्र. 0253-2236410

जिल्हा कार्यालय,धुळे

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
37-ए,साक्री रोड,सहवास निवास,यशवंत नगर,
जि.धुळे-414 001
दूरध्वनी क्र. 02562-276143
फॅक्स- 286898

जिल्हा कार्यालय,जळगांव

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
महाबळ, हातनूर कॉलनी,मायादेवी स्टॉपसमोर,
जि.जळगांव-425 001
दूरध्वनी क्र. 0257-2262951
दूरध्वनी क्र. 0253-2236410

जिल्हा कार्यालय,अहमदनगर

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
123-बी,हालिमा मेन्शन ,सर्जेपुरा,मनीषा मोटर्स समोर,
कोठला रोड, जि.अहमदनगर-414 003
दूरध्वनी क्र. 0241-2323814

जिल्हा कार्यालय,नंदुरबार

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
टोकर तलाव रोड, नवीन जिल्हा परिषद समोर,
जि.नंदुरबार-425 412
दूरध्वनी क्र. 02564-210066
दूरध्वनी क्र. 0257-2262951
दूरध्वनी क्र. 0253-2236410