All for Joomla All for Webmasters
मुंबई
मुंबई
पुणे
नाशिक
औरंगाबाद
अमरावती
नागपूर
022-26202852 जुहू सुप्रिम शॉपिंग सेंटर, जे.व्ही.पी.डी.स्कीम, मुंबई–49
020-26126929सेंट्रल बिल्डींग, दक्षिण बाजू, दुसरा माळा, प्रा.का.पुणे-411 001
0253-2412168बाफना बिल्डींग, शिवाजी नगर, आंबेडकर नगर जवळ, नासिक पुणे रोड, नाशिक-15
0240-2331833प्लॉट क्र.34, झंबीदा कॉर्नर, देवानगरी, शहानूर मियाँ दर्गा रोड, औरंगाबाद-431 001
0721-2662912 विशेष पोलिस महासंचालक कार्यालयासमोर, चांदुर रेल्वे रोड, अमरावती-444 602
0712-25502103रा माळा, बडवाईक फर्निचर मार्ट, पंचशिल चौक, सिताबर्डी, नागपूर
मुंबई
मुंबई
पुणे
नाशिक
औरंगाबाद
अमरावती
नागपूर
022-26202852 जुहू सुप्रिम शॉपिंग सेंटर, जे.व्ही.पी.डी.स्कीम, मुंबई–49
020-26126929सेंट्रल बिल्डींग, दक्षिण बाजू, दुसरा माळा, प्रा.का.पुणे-411 001
0253-2412168बाफना बिल्डींग, शिवाजी नगर, आंबेडकर नगर जवळ, नासिक पुणे रोड, नाशिक-15
0240-2331833प्लॉट क्र.34, झंबीदा कॉर्नर, देवानगरी, शहानूर मियाँ दर्गा रोड, औरंगाबाद-431 001
0721-2662912 विशेष पोलिस महासंचालक कार्यालयासमोर, चांदुर रेल्वे रोड, अमरावती-444 602
0712-25502103रा माळा, बडवाईक फर्निचर मार्ट, पंचशिल चौक, सिताबर्डी, नागपूर
स्थापना
१० जुलै, १९७८
महाराष्ट्र शासनाचा
अंगिकृत उपक्रम
सामाजिक न्याय व
विशेष सहाय्य
कर्ज मागणी अर्ज

मुंबई विभाग

प्रादेशिक कार्यालय,मुंबई

प्रादेशिक व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
बॅरॅक नं.18, सचिवालय जिमखान्याच्या मागे,
बॅकबे रेक्लमेशन, प्रा.का.मुंबई-400 021
दूरध्वनी क्र. 022-22023791

जिल्हा कार्यालय,मुंबई शहर/उपनगर

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
गृहनिर्माण भवन, तळमजला, रुम नं.35, कलानगर,
बांद्रा(पूर्व), मुंबई 400 051
दूरध्वनी क्र. 022-26592640 (मुंबई उपनगर)
022-26599895 ( मुंबई शहर)

जिल्हा कार्यालय, ठाणे

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
जिल्हाधिकारी कार्यालय, 5 वा मजला, कोर्ट नाका,
ठाणे(प)
दूरध्वनी क्र. 022-25408478

जिल्हा कार्यालय,पालघर

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
बी विंग 207, दुसरा मजला, आफ्रीन अपार्टमेंट,
विक्रीकर कार्यालयाच्या बाजूला, नवली,
जि.पालघर (पू)दूरध्वनी क्र. 02525-257997

जिल्हा कार्यालय,रायगड

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
शासकीय मुलींच्या वसतीगृहाजवळ, गोंधळपाडा,
ता.अलिबाग, जि.रायगड
दूरध्वनी क्र. 02141-642458

जिल्हा कार्यालय,सिंधुदुर्ग

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
ए बिल्डींग, सिंधुदुर्ग नगरी, ओरस, ता.कुडाळ,
जि.सिंधुदुर्ग- 416 510
दूरध्वनी क्र. 02362-228063

जिल्हा कार्यालय,रत्नागिरी

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
तळमजला, कुवारबाव, जि.रत्नागिरी-415 612
दूरध्वनी क्र. 02352-228045
फॅक्स- 02352-230957