All for Joomla All for Webmasters
मुंबई
मुंबई
पुणे
नाशिक
औरंगाबाद
अमरावती
नागपूर
022-26202852 जुहू सुप्रिम शॉपिंग सेंटर, जे.व्ही.पी.डी.स्कीम, मुंबई–49
020-26126929सेंट्रल बिल्डींग, दक्षिण बाजू, दुसरा माळा, प्रा.का.पुणे-411 001
0253-2412168बाफना बिल्डींग, शिवाजी नगर, आंबेडकर नगर जवळ, नासिक पुणे रोड, नाशिक-15
0240-2331833प्लॉट क्र.34, झंबीदा कॉर्नर, देवानगरी, शहानूर मियाँ दर्गा रोड, औरंगाबाद-431 001
0721-2662912 विशेष पोलिस महासंचालक कार्यालयासमोर, चांदुर रेल्वे रोड, अमरावती-444 602
0712-25502103रा माळा, बडवाईक फर्निचर मार्ट, पंचशिल चौक, सिताबर्डी, नागपूर
मुंबई
मुंबई
पुणे
नाशिक
औरंगाबाद
अमरावती
नागपूर
022-26202852 जुहू सुप्रिम शॉपिंग सेंटर, जे.व्ही.पी.डी.स्कीम, मुंबई–49
020-26126929सेंट्रल बिल्डींग, दक्षिण बाजू, दुसरा माळा, प्रा.का.पुणे-411 001
0253-2412168बाफना बिल्डींग, शिवाजी नगर, आंबेडकर नगर जवळ, नासिक पुणे रोड, नाशिक-15
0240-2331833प्लॉट क्र.34, झंबीदा कॉर्नर, देवानगरी, शहानूर मियाँ दर्गा रोड, औरंगाबाद-431 001
0721-2662912 विशेष पोलिस महासंचालक कार्यालयासमोर, चांदुर रेल्वे रोड, अमरावती-444 602
0712-25502103रा माळा, बडवाईक फर्निचर मार्ट, पंचशिल चौक, सिताबर्डी, नागपूर
स्थापना
१० जुलै, १९७८
महाराष्ट्र शासनाचा
अंगिकृत उपक्रम
सामाजिक न्याय व
विशेष सहाय्य
कर्ज मागणी अर्ज

अमरावती विभाग

प्रादेशिक कार्यालय,अमरावती

प्रादेशिक व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
विशेष पोलिस महासंचालक कार्यालयासमोर,
चांदुर रेल्वे रोड,प्रा.का.अमरावती-444 602
दूरध्वनी क्र. 0721-2662912

जिल्हा कार्यालय,अमरावती

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
विशेष पोलिस महासंचालक कार्यालयासमोर,
चांदुर रेल्वे रोड, जि.अमरावती-444 602
दूरध्वनी क्र. 0721-2666993

जिल्हा कार्यालय,बुलढाणा

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
त्रिशरण चौक, चिखली रोड,
जि.बुलढाणा-443 001
दूरध्वनी क्र. 07262-242280

जिल्हा कार्यालय,यवतमाळ

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
दक्षता भवनाच्या मागे, पोलीस वसाहती जवळ,
जि.यवतमाळ-445 001
दूरध्वनी क्र. 07232-243394

जिल्हा कार्यालय,अकोला

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
द्वारा-डी.के.साठे, भागवत प्लॉट, मोहन भाजी भंडार चौक, तापडीया नगर, जि.अकोला-444 001
दूरध्वनी क्र. 0724-2426621

जिल्हा कार्यालय,वाशिम

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
नालंदा नगर,चिखली रोड,जि.वाशिम
दूरध्वनी क्र. 07252-231267