टोल फ्री नंबर - 1800-22-1978

 

सामाजिक न्याय व
विशेष सहाय्य विभाग

Get it on Google Play

महत्वाचे व्यक्ती

महात्माफुले महामंडळाला खंबीर पाने सांभाळून ठेवणारे व्यक्ती ज्यांनी माघील वर्षात लाभार्त्याना कर्ज उपलब्ध करून देऊन त्यांना रोजगार उपलब्ध करून दिला.

images
श्री. देवेंद्र फडणवीस
मा. मुख्यमंत्री
महाराष्ट्र राज्य
images
श्री. राजकुमार बडोलें
मा. मंत्री
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
महाराष्ट्र राज्य
images
श्री. दिलीप कांबळे
मा. राज्य मंत्री
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
महाराष्ट्र राज्य
images
श्री. राजा (उर्फ)
सुधाकर सरवदे
मा. अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा)
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई
MD-sir
श्री. के. बी. फंड (आय.ए.एस)
व्यवस्थापकीय संचालक

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित,मुंबई

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल कुटुंबाची आर्थिक उन्नती जलद गतीने घडवून आणण्याच्या मुख्य उद्देशाने महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळा ची स्थापना कंपनी कायदा अधिनियम १९५६ अंतर्गत दिनांक १० जुलै, १९७८ साली झाली.

आमच्या बद्दल अधिक जाणून घ्या
कार्यालये
महाराष्ट्रातील सर्व शाखा
43
कर्ज वितरित प्रकरणे
99.9% अर्जदार समाधान
1046350
वित्तीय मदत
सादर वित्तीय मदत
96820
images

लोक आम्हाला का निवडतात?

जलद कर्ज वितरण

अँप्लिकेशन फॉर्म भरल्या नंतर फॉर्म डाउनलोड करून १५ दिवसात जवळच्या कार्यालयात ओरीजिनल कागद्पर्त्रने संपर्क करणे.

मर्यादित दस्तऐवज तपासणी

दस्तऐवज तपासणी करताना कार्यालये मधून संपर्क करून जागा व दस्तऐवज तपासणी करण्यात येईल.

सुलभ फॉर्म भरणे

फॉर्म भरताना कोणतीही या सलंगाना माहिती भरू नाहीये अथवा फॉर्म रिजेक्ट करण्यात येईल.

महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजना

product

कर्ज अनुदान योजना

या योजनेअंतर्गत रु.50,000/- पर्यंत प्रकल्प गुंतवणूक असणा-या व्यवसायांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. यामध्ये रु.10,000/- पर्यंत किंवा 50% अनुदान महामंडळाकडून व 50% रक्कम कर्जरुपाने राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून दिली जाते.

product
बीज भांडवल योजना

या योजनेअंतर्गत रु.5 लाखापर्यंत गुंतवणूक असणारे प्रकल्प घेतले जातात. महामंडळाकडून 20% बीज भांडवल रक्कम उपलब्ध करुन दिली जाते. प्रकल्प रकमेच्या 5% रक्कम स्वत:चा सहभाग म्हणून अर्जदाराने भरावयाची आहे.

product
प्रशिक्षण योजना

सदर योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना स्वयंरोजगार करण्याचे द्दष्टीने प्रशिक्षण दिले जाते. साधारणपणे प्रशिक्षण फी प्रति उमेदवार व्यवसायाच्या स्वरुपानुसार ठरविण्यांत येते. प्रामुख्याने खालील व्यवसायाकरीता प्रशिक्षण देण्यांत येते.

product
मुदत कर्ज

सदर योजनेंतर्गत विविध व्यवसायाकरिता नॅशनल स्चेडूलड कास्ट्स फायनान्स अँड डेव्हलोपमेन्ट कोर्पोरेशन (एन.एस.एफ.डी.सी.) मार्फत रु.30 लक्ष पर्यंत गुंतवणूक असलेल्या योजनांना मुदती कर्ज दिले जाते.

product
मायक्रो क्रेडीट फायनान्स

या योजनेंतर्गत प्रकल्प किंमत रु.50,000/- पर्यंत प्रत्येक लाभार्थींला आर्थिक सहाय्य दिले जाते. व्याजाचा दर 5% आहे. योजनेची एन.जी.ओ.मार्फत सुध्दा अंमलबजावणी केल्या जावू शकते. वसुलीचा कालावधी 3 वर्षाचा राहतो.

product
महिला समृध्दी योजना

या योजनेंतर्गत महिलांकरीता प्रकल्प किंमत रु.50,000/- पर्यंतच्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य दिले जाते. यात व्याजाचा दर 4% आकारण्यात येतो. वसुलीचा कालावधी तीन वर्षाचा राहतो.

product
उच्च शैक्षणीक कर्ज योजना

एनएसएफडीसी, नवी दिल्ली यांच्यामार्फत व्यावसायिक व तांत्रिक उच्च शिक्षणाकरिता देशात तसेच परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करुन देण्यांत येते.

product
महिला अधिकारिता योजना

या योजनेंतर्गत रु.75,000/- कर्ज मर्यादेपर्यंत विविध व्यवसायाकरीता महिला लाभार्थींना अर्थसहाय्य करण्यात येते. यामध्ये एनएसकेएफडीसी कडून 20% रक्कम तर 10% रक्कम अर्जदाराचा सहभाग म्हणून घेण्यात येतो.

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ सन १९७८ पासून

अनुदान / बीज भांडवल योजना :या योजनेअंतर्गत रु.50,000/- पर्यंत प्रकल्प गुंतवणूक असणा-या व्यवसायांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. यामध्ये रु.10,000/- पर्यंत किंवा 50% अनुदान महामंडळाकडून व 50% रक्कम कर्जरुपाने राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून दिली जाते. सन 1978 ते जानेवारी 2017 पर्यंत एकूण 5,51,297 लाभार्थ्यांना रु. 26,278.87 लाख इतका लाभ देण्यात आलेला आहे.

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo